معاون خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد: جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه شهر رشت

پنجشنبه 19 خرداد 1401 ساعت 09:00
معاون خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد: جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه شهر رشت

جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در بلوار رشتیان، گلسار، گلباغ نماز، بلوار معلم، سبزه میدان، خیابان پرستار، بلوار حافظ، بلوار منظریه، شهرک فجر آزادگان، خیابان دفاع، شهرک پردیسان، استقامت، خیابان طالقانی، چمارسرا، میدان انتظام و بلوار شهید افتخاری، میدان گیل و … صورت پذیرفت.
به گزارش پسماند ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهری شهرداری رشت از جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه شهر خبر داد.

به دستور سید امیر حسین علوی شهردار رشت از چندی قبل اقدامات فوری شهرداری برای بهسازی لندفیل سراوان، افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی، تسریع در روند اجرای پروژه‌های پسماندی، تفکیک از مبدأ و اجرای پویش‌هایی نظیر شهر پاک، شهروند همراه با هدف کاهش مخاطرات ناشی از تولید زباله و پسماند در محیط زیست آغاز شد.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت در همین راستا از جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه شهر رشت خبر داد و افزود: تفکیک زباله از مبدأ راهکاری بسیار مهم و اثرگذار است. در همین راستا با انجام اقداماتی از این دست و با پیامهای شهروندی میبایست تمامی شهروندان را به سمت تفکیک زباله از مبدأ سوق دهیم.

بشردانش بیان داشت: تفکیک زباله از مبدأ، کاهش حجم زباله‌های ورودی به محل دفنگاه، ارتقاء بهداشت سطح شهر، پیشگیری از شیوع انواع بیماریها و جلوگیری از رهاسازی زباله در سطح شهر و اماکن عمومی از جمله اهداف راهبردی است که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

شایان ذکر است، جانمایی و نصب سطل‌های تفکیک زباله در بلوار رشتیان، گلسار، گلباغ نماز، بلوار معلم، سبزه میدان، خیابان پرستار، بلوار حافظ، بلوار منظریه، شهرک فجر آزادگان، خیابان دفاع، شهرک پردیسان، استقامت، خیابان طالقانی، چمارسرا، میدان انتظام و بلوار شهید افتخاری، میدان گیل و … صورت پذیرفت.