جمع آوری روزانه ۷۰ تن زباله در شهر گلپایگان

شنبه 21 خرداد 1401 ساعت 10:51

  شهر گلپایگان به دو بخش شمالی با ۵ منطقه و جنوبی با ۴ منطقه جهت جمع آوری زباله در دو نوبت روز فرد و زوج تقسیم شده است.

به گزارش پسماند ایران، پیمان شکرزاده گفت : با توجه به افزایش جمعیت و مساحت بالای حریم شهری گلپایگان، شهرداری در جمع آوری زباله از طریق روش های پیشین دچار مشکل شده بود.
یکی از مشکلات مربوط به این امر نوع سیکل جمع آوری زباله از نقاط مختلف شهر گلپایگان بود، چنانکه در روزهای زوج و فرد نوبت دهی برای جمع آوری زباله از محله های مختلف در نظر گرفته می شد و این موضوع سبب آن می شد که در برخی از مناطق زباله برخی از شهروندان بیش از ۲ روز در منازل باقی بماند.
وی اضافه کرد ؛ در حال حاضر نوبت جمع آوری زباله از محله های گلپایگان با برنامه ریزی جدید هر یک روز در میان خواهد بود و در ایام تعطیل نیز بر خلاف گذشته که روزهای تعطیل این موضوع انجام نمی شده است، این شرایط کاری به جز روزهای ۳۱ هر ماه به اجرا در خواهد آمد.

شهردار گلپایگان افزود : شهر گلپایگان به دو بخش شمالی و جنوبی و ۹ منطقه تقسیم شده است که از ساعت ۲۱ الی ۲۴ هر شب در ۵ منطقه شمالی در یک روز و ۴ منطقه جنوبی نیز در روز بعد جمع آوری زباله در آنها انجام خواهد شد.
چناچه در نقطه ای از شهر زباله ای در زمان مقرر جمع آوری نشود، شهروندان می توانند با تماس با سامانه ۱۳۷ این مشکل را پیگیری کنند.

شکرزاده توضیح داد ، جمع آوری زباله در ۲ فاز کلی صورت می پذیرد که در فاز اول هدف استاندارد کردن نحوه جمع آوری زباله خواهد بود و در فاز دوم نیز موضوع تفکیک زباله از مبدا مدّنظر خواهد بود.
در حال حاضر در شهر گلپایگان در هر نوبت روزانه فرد و زوج، حدود ۳۵ تن زباله جمع آوری می شود که در مجموع جمع دو نوبت میزان زباله شهر گلپایگان در یک روز حدود ۷۰ تن می شود.
البته ۱۰۰ درصد زباله جمع آوری شده به کارخانه بازیافت منتقل می شود و در آنجا فرآیندهای لازم به اجرا در می آید و خوشبختانه دفن زباله در منطقه دشت شمال و اطراف پارک جنگلی متوقف شده است.