شهرداری های استان البرز از ایده های دانش بنیان برای ساماندهی زباله ها بهره بگیرند

یکشنبه 12 تیر 1401 ساعت 12:03
شهرداری های استان البرز از ایده های دانش بنیان برای ساماندهی زباله ها بهره بگیرند

استاندار البرز خواستار بهره گیری شهرداری های استان از طرح های دانش بنیان در حوزه ساماندهی زباله‌ها و مدیریت پسماند شد.

به گزارش پسماند ایران، مجتبی عبداللهی روز شنبه در دیدار با جمعی از پژوهشگران و مبتکران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اهمیت حضور فعال هیات های علمی و دانشجویان نخبه استان در راستای تحقق اهداف توسعه ای استان اشاره کرده و بر ضرورت بهره برداری از این توان پویا، تاکید کرد.

وی ادامه داد: نخبگان دانشگاه های استان طرح ها و پروژه های بزرگی دارند که باید قابلیت اجرایی آنها را سنجید و با رویکرد توسعه دانش محور مورد استفاده قرار داد.

عبداللهی گفت: بر این باور هستم که با خردجمعی و انسجام می توانیم برنامه های ویژه ای را در استان اجرا کنیم که علاوه بر مردم این استان، مردم کشور از آن منتفع شوند.


وی افزود: تا جای ممکن و با تمام توان از ایده های جدید و کاربردی حمایت می کنیم چراکه در سالن تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی باید دانشگاهیان وارد میدان شوند.

استاندار البرز گفت: ساماندهی زباله‌ها در استان یک دغدغه جدی است که باید مدیریت شهری با اهتمام ویژه ای ورود کند و از طرح های خلاقانه استقبال کند.