زباله‌های تهران از دسترس کوله کتفی ها خارج می شوند/ پوشش برای مخازن زباله

چهارشنبه 04 آبان 1401 ساعت 11:27
زباله‌های تهران از دسترس کوله کتفی ها خارج می شوند/ پوشش برای مخازن زباله

شهردار تهران با اشاره به اینکه در شیوه جدید نظافت شهر تهران زباله ها از دسترس کوله کتفی ها خارج می شوند از قرارگیری پوشش برای مخازن زباله پایتخت در آینده خبر داد.

پسماند ایران علیرضا زاکانی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح شیوه جدید رفت و روب در تهران که در حال بررسی است، گفت: به جمع بندی اولیه ای رسیدیم؛ بسیاری از مخازن زباله در تهران امکان انتقال به زیرزمین را ندارند و علت این امر به واسطه شرایط شهرسازی شهر تهران است؛ در حقیقت امکان و اقتضائاتی در تهران وجود دارد که انجام چنین کاری امکان پذیر نیست.

وی افزود: لذا برای تهران کار ترکیبی را در حال انجام داریم که عمده کار که در آینده دنبال و رونمایی می شود این است که بتوانیم پوششی برای مخازن زباله داشته باشیم.

 شهردار تهران ادامه داد: با این روش امکانی را ایجاد می کنیم که شهر از زشتی که درحال حاضر دارد رها شود؛ امروز این موضوع صورت قشنگی ندارد و باید از این طریق اصلاح شود. از سوی دیگر بتوانیم پسماند را سامان دهیم که هرکسی نتواند آن را از مخازن بردارد و بریزد کف خیابان و شروع کند به تفکیک؛ به این ترتیب این مسئله ساماندهی می شود و کوله کتفی ها نیز به صورت کلی جمع خواهند شد.

وی تاکید کرد: با این تدابیر نظم و نسخی در این حوزه ایجاد می شود و در کنار زیبایی شهر شرایط خاصی پیدا خواهد شد که برای آن هم پروژه خاصی طراحی شده است که در بین مجموعه های داخل شهرداری قراردادهای آن بسته خواهد شد و این کار آغاز می شود و ظرف حدود ۵ ماه می توانیم این اتفاق مهم را برای تهران رقم بزنیم.

زاکانی تاکید کرد: با انجام این طرح زباله ها دیگر در دسترس نخواهند بود و در مخازن هم امکان دسترسی به آنها گرفته می شود.