67 خانه محیط زیست در تهران راه اندازی شد

شنبه 14 آبان 1401 ساعت 08:27

انصارى گفت:از سال گذشته تا به امروز ٦٧ خانه محیط زیست راه اندازی شدند که در این خانه‌ها مدیریت پسماند بررسی می‌شود.

پسماندایران:شينا انصاري مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اهميت مديريت پسماند اظهار كرد:  ارتقا اموزش وفرهنگ در حوزه مديريت پسماند از اهميت بالايى برخوردار است و موضوع  تفكيك در مبدا يكى از شاخه هاى مهم آن است.

وى ادامه داد: ما به دنبال اين هستيم كه ضوابط محيط زيستي ايستگاه هاي mrf لحاظ شود، خروجي انتشار آلايندگي ها كمتر شود وعوارض محيط زيستي را به حداقل ممكن برسانيم.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بيان كرد: از سال گذشته تا به امروز ٦٧ خانه محيط زيست در سراهاي محلات راهاندازي شدند كه محل مناسبى براي كانون هاي محيط زيست و نهاده مردم نهاد است همچنين در اين خانه ها مديريت پسماند بررسيمي شود.

انصاري تاكيد كرد: تصميم داريم تعداد خانه هاي محيط زيست در پايتخت را افزايش دهيم در اين خانه ها مردم به صورت داوطلب ميتوانند اموزش  تفكيك در مبدا؛ آشنايى با پسماندهاي خطرناك و... را ببينند.