نشست علمی کسب و کار در مدیریت پسماند مبتنی بر تجربیات بین اللملی

جمعه 20 آبان 1401 ساعت 10:01
نشست علمی کسب و کار در مدیریت پسماند مبتنی بر تجربیات بین اللملی

دفتر همکاری بین المللی دانشگاه گیلان برگزار می کند : نشست علمی کسب و کار در مدیریت پسماند مبتنی بر تجربیات بین اللملی

به گزارش پسماند ایران این نشست علمی در روز شنبه 21 ابان 1401 ساعت 10 الی 12 در دانشگاه گیلان ، دانشکده علوم انسانی، تالار حکمت با سخنرانی دکتر ابوعلی گلزاری برگزار می گردد.

لینک حضور در جلسه