یکمین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت پسماند شهری

جمعه 20 آبان 1401 ساعت 18:33
یکمین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت پسماند شهری

به گزارش پسماند یران یکمین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت پسماند شهری در تاریخ 7 الی9 دی ماه 1401 در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

محورهای کنفرانس :

مدیریت پسماند و توسعه پایدار

مدیریت پسماند و مسئولیت شهروندی

فرایند مدیریت پسماند در دانشگاه سبز

مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف

روش های موثر و نوین آموزشی در مدیریت پسماند

تازه ترین روش های کمینه سازی در مدیریت انواع پسماندها

بررسی سیستم های بازیافت،پایش و مانیتورینگ انواع پسماندها

تازه ترین روش های کاهش مخارات زیست محیطی و بهداشتی انواع پسماندها

محورهای ویژه :

تجارت جهانی و بومی سازی آنها در حوزه بازیافت پسماندها

فناوری نوین در حوزه صنعت پسماند

تاسیسات بازیافت مواد (MRF)

RDF در صنعت بازیافت

اقتصاد بازیافت

تفکیک در مبداء

برگزار کنندگان : دانشکده محیط زیست تهران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

تاریخ برگزاری : 7 الی 9 دی ماه 1401

حامی رسانه ای : پایگاه خبری پسماند ایران