مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان؛ این سازمان مدیریت بهینه و اصولی پسماند های پزشکی را در دستور کار خود دارد

جمعه 27 آبان 1401 ساعت 10:06

وی در ادامه یاداور شد: در استان گلستان روزانه حدود ۷ تن پسماند پزشکی در استان تولید میشود که این امر مدیریت بهینه در جمع آوری انتقال و حمل مکانیزه و دفع اصولی می طلبد.

ملک شاهکویی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: مدیریت پسماند های پزشکی یکی از نیاز های بسیار مهم امروز برای داشتن محیط زیستی پاک و سالم است و به همین لحاظ سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان مدیریت بهینه و اصولیپسماند های پزشکی در سطح استان را در دستور کار خود دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند استان گلستان در گفتگو با خبر نگاران گفت: عدم کنترل پسماندهای این مراکز و بی جهی به امر جمع آوری، نگهدار، حمل و نقل و دفع صحیح و اصوای آنها بر اساس ضوابط مهندسی، زیست محیطی می تواند مشکلاتی را به وجود آورد که بازتاب آن محیط زیست و سلامتی انسان را بطور جدی مورد تهدید قرار می دهد.

وی در ادامه یاداور شد: در استان گلستان روزانه حدود ۷ تن پسماند پزشکی در استان تولید میشود که این امر مدیریت بهینه در جمع آوری انتقال و حمل مکانیزه و دفع اصولی می طلبد.

ملک شاهکویی در خصوص وضعیت پسماندهای پزشکی در استان گفت: یک مرکز دفن اصولی زباله‌های عفونی بیمارستانی در سایت بازیافت آق قلا فعال می باشد که زباله‌های عفونی مراکزدرمانی کوچک گلستان که امکانات بی‌خطرسازی ندارند، پس از انتقال به سایت آق قلا به صورت روزانه بی‌خطرسازی و سپس دفن بهداشتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان گلستان گفت: از مواردی که به‌عنوان محورهای اصلی مدیریت پسماند پزشکی مدنظر سازمان قرار دارد می توان به آموزش نیروهای شاغل در عملیات جمع‌آوری ارتقاء سیستم‌های بی‌خطرسازی اشاره کرد.

وی در پایان گفت: این اطمینان رابه همه شهروندان عزیز استان گلستان می دهیم که این پسماندها در مراکز تولید؛ بصورت جداگانه از پسماندهای عادی جمع آوری، حمل و دفن اصولی می گردد.

اخبار مشابه