توزیع سطل زباله در اهواز برای جمع آوری پسماند‌های خانگی

شنبه 28 آبان 1401 ساعت 11:55

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: به منظور ساماندهی جمع آوری پسماند‌های خانگی، ۵ هزار سطل زباله توزیع خواهد شد.

پسماد ایران، علی شمسی گفت: برنامه‌های کوتاه مدت در دستور کار است و درخواست خریداری ۵ هزار سطل زباله را داده ایم و باید مراحل اداری و قانونی سپری شود.معاونت فرهنگی نیز همزمان با تامین و توزیع سطل ها، کار‌های فرهنگی و آموزش‌های شهروندی را آغاز خواهد کرد.

شمسی می گوید: توزیع سطل‌ها میان شهروندان امسال و قبل از آغاز سال جدید اتفاق می‌افتد، جمع آوری سطل‌های زباله بزرگ در منطقه ۲ و ۶ اهواز تا حدودی انجام شده و تعداد باقیمانده در همه نقاط و به ویژه هسته مرکزی شهر درحال انجام است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: وقتی مردم زباله‌ها را در ساعتی معین بیرون از منزل قرار دهند و در این رابطه همکاری داشته باشند، فرصتی برای فعالیت زباله گرد‌ها به وجود نمی‌آید و شاهد رهاشدن زباله‌ها در خیابان‌ها و معابر نخواهیم بود.

به گفته او درصورتیکه در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۳ زباله‌ها درب منازل قرار بگیرند، زباله گرد‌ها فرصت محدودی برای فعالیت دارند، اما وقتی در ساعت‌های مختلف شبانه روز و به صورت نامنظم زباله‌ها زباله بگذارند، این افراد می‌توانند فعالیت زیادی داشته باشند.