آغاز اجرای طرح ضربتی پاکسازی شهر مهربانی از خاک و نخاله

پنجشنبه 03 آذر 1401 ساعت 10:48

شهردار شهرکرد گفت: طرح پاکسازی حاشیه معابر شهرکرد از خاک و نخاله ساختمانی و زباله از امروز آغاز و تا اتمام کار، اجرای این طرح ادامه دارد

به گزارش پسماند ایران، محمدحسین واحدیان با اشاره به ضرورت پاکسازی و ساماندهی مبادی‌های ورودی و خروجی و معابر اصلی شهر از خاک و نخاله و ضایعات اظهارداشت: جمع‌آوری نخاله و زباله‌ها ازجمله اقداماتی است که در ساماندهی شهر تأثیر به‌سزایی دارد و حتماً باید در اولویت اصلی کارکنان شهرداری باشد.

وی با بیان اینکه پاکسازی شهر با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی به اجرا در آمد، افزود: با توجه به اینکه تخلیه پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی موجب برهم ریختگی سیمای شهر می‌شود بنابراین مجموعه مدیریت شهری به صورت مستمر اقدام به پاکسازی معابر از پسماند و نخاله‌های عمرانی می‌کند.

شهردار شهرکرد از شهروندان خواست که نسبت به عدم رهاسازی پساب خانگی و زباله و ریختن نخاله‌ها نهایت همکاری را با شهرداری داشته باشند، افزود: برخی شهروندان بدون توجه به توصیه‌ها و اخطارها، اقدام به دپوی خاک و نخاله در برخی زمین‌های رها شده و برخی معابر سطح شهر می‌کنند که این امر آلودگی بصری و محیط زیست را به همراه دارد.

منبع خبر : خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری