یکی از شهرداران تاکستان بدلیل آلودگی زیست محیطی محکوم شد

شنبه 05 آذر 1401 ساعت 10:02
یکی از شهرداران تاکستان بدلیل آلودگی زیست محیطی محکوم شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان گفت: شهردار یکی ازشهرهای بخش شهرستان تاکستان به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی و مدیریت پسماند و انتشار زباله در محیط، محکوم شد.

به گزارش پسماند ایران، محسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: به‌رغم اخطاریه‌های کتبی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان به یکی از شهردارهای بخش شهرستان تاکستان مبنی بر عدم  رعایت ضوابط زیست محیطی و دفع غیربهداشتی پسماندهای عادی اقدامات لازم صورت نگرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان تصریح کرد: دادستان شهرستان تاکستان متهم را به پرداخت جزای نقدی و رفع آلودگی و برداشتن تمام زباله‌های ریخته شده محکوم  کرد.

وی عنوان کرد: دلیل محکومیت شهردار، عدم توجه به اخطاریه‌های محیط زیستی و  رعایت ضوابط و مقرارات زیست محیطی و دفع غیراصولی پسماند شهری که موجبات برهم زدن سیمای منطقه و ایجاد آلودگی آب و خاک و نارضایتی مردم بود.

منبع : ایلنا