پسماند ایران چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته را منتشر می نماید

دوشنبه 19 دی 1401 ساعت 14:01
پسماند ایران چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته را منتشر می نماید

حامی رسانه ای چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند | بازیافت | ماشین آلات | تجهیزات وابسته نشریه اختصاصی نمایشگاه را در 1000 نسخه تمام رنگی با هدف معرفی شرکت کنندگان ، شرکتها، سازمان ها، سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی و دستاوردهای آنها در قالب گفتگو، خبر، اطلاع رسانی، درج آگهی و رپرتاژ خبری منتشر می نماید.