هدف گذاری شهرداری تبریز برای کاهش تولید زباله های شهری

پنجشنبه 29 دی 1401 ساعت 15:30

تلاش خواهیم کرد، با اجرای برنامه ها و طرح های تبیینی و آموزشی، طی یک سال آتی، نسبت به کاهش تولید زباله به میزان ۱۵۰ گرم به ازای هر شهورند اقدام کنیم.

پسماند ایران : رشد و توسعه شهرنشینی و به موازات آن مصرف گرایی در شهرهای بزرگ، تأثیر مستقیم خود را در افزایش تولید زباله و پسماندهای شهری بر جای گذاشته و همین امر، برچالش ها ومشکلات مدیریت های شهری افزوده است.
 موضوع مدیریت، جمع آوی، دفع و دفن پسماندهای شهری در عصر حاضر، جدای از الزامات مدیریت شهری، از منظر مسایل زیست محیطی و بهداشت عمومی از یک سو و هزینه های مربوط به جمع آوری و دفع زباله و پسماندهای شهری از سوی دیگر، دارای اهمیت ویژه است.

کلانشهر تبریز به عنوان یکی از مهم ترین و موفق ترین شهرهای کشور در حوزه مدیریت پسماندهای شهری از دهه های گذشته، در شرایطی با اجرای طرح های فرهنگی، اجرایی و نیز ایجاد زیرساخت های لازم در حوزه جمع آوری، دفع و دفن زباله و نیز همکاری و مشارکت شهروندان، به تمیزترین شهر ایران تبدیل شده است که اساسا، موضوع مدیریت بهینه پسماندها و در کنار آن، کاهش سرانه تولید روزانه زباله در تبریز، این روزها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

این درحالی است که جدای از برنامه ریزی های مدیریتی شهرداری برای پسماندهای شهری، موضوع تبیین، آموزش و اقدامات فرهنگی، اجتماعی موثر در بین گروه های شهروندی و آگاهی بخشی عمومی برای تشریح تبعات مالی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی تولید بی رویه زباله، از مهم ترین ماموریت ها و برنامه های شهرداری تبریز در دوره فعلی به شمار می رود که این روزها مورد توجه و پی گیری قرار گرفته است.

در همین حال حبیبه هراتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری شهرداری تبریز در اظهارنظری امیدوارکننده، با اشاره به برنامه های این سازمان برای کاهش تولید روزانه زباله های خانگی می گوید: در حال حاضر میزان تولید روزانه زباله به ازای هر شهروند تبریزی، ۶۵۰ گرم می باشد که تلاش خواهیم کرد، با اجرای برنامه ها و طرح های تبیینی و آموزشی، طی یک سال آتی، نسبت به کاهش تولید زباله به میزان ۱۵۰ گرم به ازای هر شهورند اقدام کنیم.

حبیبه هراتی در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته در این راستا می گوید: علی رغم تدوین برنامه های متنوع فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در حوزه مدیریت پسماند و نیز عملیاتی کردن کاهش تولید زباله در بازه زمانی یک ساله، تردیدی نیست که بخش اعظمی از موفقیت های این طرح، به همراهی، مشارکت و همکاری شهروندان بستگی دارد و بدون مشارکت شهروندان در اصلاح الگوهای مصرف، کاهش تولید و همراهی در رعایت اصول مدیریت پسماند در منازل، امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

منبع خبر : بازار

اخبار مشابه