تخصیص اعتبارات دولتی برای اتمام پروژه ساماندهی دفنگاه زباله سراوان

جمعه 07 بهمن 1401 ساعت 19:33

 در بازدید رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از دفنگاه زباله سراوان، با تخصیص اعتبارات دولتی برای اتمام پروژه ساماندهی دفنگاه زباله در سراوان موافقت شد.

پسماند ایرن :مهدی سلیمی، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همراهی سرپرست شهرداری رشت از پروژه ساماندهی زباله در سراوان بازدید کرد.

در این بازدید با رایزنی یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت توافقات فی ما بین برای تخصیص اعتبار دولتی به منظور اتمام این پروژه به انجام رسید.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این بازدید پس از مشاهده روند انجام کار در خاکریزی، فرآیند دفن و امحاء زباله و انجام عملیات دیواره گذاری در انتهای خط القعر منطقه، موافقت خود برای تامین اعتبار در اتمام پروژه زباله سروان را اعلام کرد.

منبع خبر : ایسنا

اخبار مشابه