بهای جمع آوری انواع پسماند اعلام شد

یکشنبه 16 بهمن 1401 ساعت 12:37

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری درباره نرخ بهای جمع آوری پسماند تهران توضیحاتی داد.

به گزارش پسماند ایران به نقل از خبرگزاری مهر، رضا شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در حاشیه برگزاری یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ بهای خدمات پسماند در سال آینده گفت: آنچه که امروز در صحن شورای شهر تهران ارائه کردیم بهای مدیریت خدمات پسماند در شهر تهران بود که مربوط به خدمات ما در سطح شهر به شهروندان است.

وی با اشاره به حوزه پسماندهای عادی گفت: بهای پسماند عادی عدد ۴۷۶ تومان مورد موافقت شورا قرار گرفت و این اقدام شورا با نگاه مردم محوری و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به شهروندان صورت گرفت. به این ترتیب برای هر کیلوگرم پسماند در شهر تهران هزینه جمع آوری و انتقال ۴۷۶ تومان است که بر اساس کد نوسازی خانوارها پرداخت می‌شود در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: این رقم بر اساس میانگین نوسازی املاک در سطح شهر تهران محاسبه می‌شود که کمینه آن ۱۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود و بیشینه هر واحد نیز ۵۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود. در حقیقت این ارقام قیمت تمام شده خدمات ماست که بر اساس تورم سالیانه نیز در نظر گرفته نشده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه در حوزه پسماندهای عمرانی و ساختمانی برای هر متر مکعب ۶,۸۰۰ تومان به عنوان بهای خدمات در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، گفت: برای مدیریت گودهای پرخطر و رها شده بهای خدماتی جهت پر کردن آنها برای سال آینده در نظر گرفته شده که این رقم برای هر متر مکعب ۱,۰۰۰ تومان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: نگاه ما در بحث پسماندهای پزشکی در سال آینده راه اندازی سیستم حرارتی پسماندهای بیمارستانی تا دغدغه مهم شهروندان و شهرداری در نیمه دوم سال آینده به صورت سیستم حرارتی به مجموعه فرآیندهای ما اضافه شود.

اخبار مشابه