اهمیت مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشور

دوشنبه 22 خرداد 1402 ساعت 08:36
اهمیت مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشور

برنامه ها و اقدامات سازمان در راستای نمایش رسانه ای وضعیت بحرانی محیط زیست ، ایجاد حساسیت برای اجرای مسئولیت اجتماعی و لزوم همیاری و مشارکت احاد مردم و تبدیل شدن فرهنگ محیط زیستی به معارف عمومی در میان اقشار مختلف مردم و مسئولین می باشد و آشنایی عموم مردم با اهداف، دیدگاه ها و سیاست ها و برنامه های سازمان می باشد.

مهدی خادم ثامنی مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری پسماند ایران به تشریح برنامه ها و اقدامات آتی در حوزه مدیریت پسماند پرداختند.

اقدامات انجام شده در سال جاري در حوزه مديريت پسماند را بیان نمایید؟

اهم اقدامات در سال جاری به شرح ذیل می باشد:

- تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در کشور.

- تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی واردات و صادرات پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل.

- تصویب ضوابط مدیریت پسماندهای دریایی در شورای عالی حفاظت محیط زیست

- تصویب ضوابط و دستورالعمل حدود تشخیص و تبدیل پسماندهای ویژه و عادی در شورای عالی حفاظت محیط زیست

- برگزاری منظم و مستمر جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماندها و تصویب برنامه های عملیاتی 4 ساله ویژه دستگاههای ملی مرتبط با پسماندها و تصویب تعدادی از ضوابط مدیریت اجرایی پسماندها .

- ارتقاء سامانه جامع مدیریت پسماندها در بخش واردات و صادرات

- پیشنهادات اصلاح قانون مدیریت پسماندها و ارائه آن به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

- بررسی و صدور مجوزهای واردات و صادرات پسماندها در کشور.

- مطالعات علمی و پژوهشی با همکاری مراجع تخصصی و دانشگاهی در زمینه موضوعات مرتبط با پسماندها.

در جهت بهبود و ارتقاي مديريت صحيح دفع نهايي پسماندهاي خطرناك  و ساير پسماندها چه اقداماتي انجام شده است؟

از جمله اقدامات بعمل آمده به منظور ارتقاي مديريت صحيح دفع نهايي پسماندهاي خطرناك موارد متعدد ازجمله موارد ذیل می باشد:

- نظارت عالیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها بر روند و جریان نقل و انتقال پسماندها

- نظارت بر عملکرد محیط زیستی واحدهای تولید کننده و دریافت کننده پسماندها ،

- نظارت بر رعایت ضوابط ،شیوه نامه ها ،دستورالعمل ها و استانداردهای ملاک عمل محیط زیست.

- اقدام قانونی در موارد شناسایی شده و برخورد با متخلفین و ناقضین مقررات و ضوابط مدیریت پسماندها.

- هماهنگی با مراجع محترم قضایی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفین ،ناقضین مقررات

مدیریت پسماندها و آلوده کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی.

- پیگیری ایجاد سایتهای جدید  مدیریت پسماندها در استانها علی الخصوص برای مدیریت پسماندهای ویژه.ا

- استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت پسماندها و ارتقای سامانه جامع هوشمند مدیریت پسماند با همکاری شهرداریها

سياست ها و برنامه هاي دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در سال آتي چیست؟

اهم برنامه های این دفتر برای سال آتی موارد ذیل می باشد:

- توسعه و ارتقاء سامانه جامع مدیریت پسماندها .

- بهره گیری از سیستم های کنترلی RFID و GPSدر نقل و انتقال پسماندها در کشور.

- ارزیابی عملکرد دستگاهها و سازمانهای ملی در اجرای وظایف و تکالیف مقرر در قانون مدیریت پسماندها و گزارش آن به مراجع ذیصلاح.

- استفاده حداکثری از ظرفیت کنوانسیونهای مرتیط با مدیریت پسماندها به ویژه کنوانسیونهای بازل و استکهلم.

- توجه به بخش آموزش های تخصصی و عمومی مورد نیاز در بخش پسماندها.

- استفاده از ظرفیتهای مراکز علمی و پژوهشی در انجام  مطالعات، تحقیق و پژوهش های مرتبط با پسماندها.

- تدوین ضوابط  و دستورالعمل های مورد نیاز ویا بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز.

- پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی.

- پیگیری به منظور ارائه تسهیلات مالی از طریق صندوق ملی محیط زیست با اولویت ایجاد واحدهای بازیافتی .

برنامه ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست با شعارجهانی روز محیط زیست چیست؟

برنامه ها و اقدامات سازمان در راستای نمایش رسانه ای وضعیت بحرانی محیط زیست ، ایجاد حساسیت برای اجرای مسئولیت اجتماعی و لزوم همیاری و مشارکت احاد مردم و تبدیل شدن فرهنگ محیط زیستی به معارف عمومی در میان اقشار مختلف مردم و مسئولین می باشد و آشنایی عموم مردم با اهداف، دیدگاه ها و سیاست ها و برنامه های سازمان می باشد.

همچنین برجسته سازی اقدامات اجرا شده در دولت سیزدهم و ضرورت مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست بالاخص با نظر به پیام روز محیط زیست" نهضت ملی کاهش  آلودگی های پلاستیکی" و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشور به ویژه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی، سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای ذی ربط با هدف کاهش تولید و مصرف کیسه های پلاستیکی، تسهیل در امر مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و حفظ محیط زیست از آثار مخرب کیسه های پلاستیکی رها شده در محیط و جلوگیری از دفن و دوریزی مواد و ذخایر ارزشمند و در نهایت کمک به رونق و جهش اقتصاد ملی آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در مهرماه سال 1401  تصویب شد.

از اهم اهداف اختصاصی ایین نامه مذکور حفظ سلامت جامعه در برابر اثرات نامطلوب ناشی از رهاسازی کیسه های پلاستیکی در محیط زیست، کاهش میزان تولید، مصرف و پراکندگی کیسه های پلاستیکی،کمک به توسعه پایدارو کاهش اثرات زیست محیطی پلاستیک ها بر مبنای اقتصاد چرخشی، استفاده از کیسه های پلاستیکی مقاوم تر و قابل استفاده مجدد و بازیافت برای مصرف کنندگان اشاره کرد.

توصیه شما برای مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در نهضت ملی کاهش آلودگی های پلاستیک چیست؟

سازمان حفاظت محیط زیست  با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور ،جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی وسایر دستگاه ها و سازمان ها نسخه پیش نویس لایحه آیین نامه مزبور جهت سیر مراحل قانونی و تصمیم گیری در هیات محترم دولت تهیه نمود و در جلسات تخصصی فنی، جلسات ذیل کارگروه ملی مدیریت پسماند، کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی موضوع بررسی گردید.

با توجه به مشارکت و هماهنگی های انجام شده در تدوین آیین نامه با سایر دستگاه ها و ابلاغ ایین نامه مذکور، و وظایف تعیین شده در ایین نامه برای دستگاه ها و پیگیری های دفتر مدیریت پسماند در اینده نزدیک استاندارد کیسه های زیست تخریب پذیر با محوریت سازمان ملی استاندارد تدوین و تصویب خواهد شد و شیوه نامه های ممنوعیت تولید و توزیع رایگان کیسه های پلاستیکی تدوین و اجرا خواهد شد .