اجرای طرح تولید سوخت از زباله‌های با ارزش حرارتی

دوشنبه 08 آبان 1402 ساعت 10:12
اجرای طرح تولید سوخت از زباله‌های با ارزش حرارتی

مدیرعامل شرکت بازیافت مواد و تولید کودآلی کرمانشاه با تاکید بر لزوم اجرای طرح تولید سوخت از زباله‌های با ارزش حرارتی گفت : با اجرای این پروژه سالانه در مصرف ۲۰ میلیون مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شود.

پسماند ایران : هایده شیرزادی مدیرعامل شرکت بازیافت مواد و تولید کودآلی کرمانشاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخشی از زباله‌ها قابل بازیافت نیست، گفت : از جمله این زباله‌ها می‌توان به نایلون اشاره کرد که قابل بازیافت نیستند، اما ارزش حرارتی دارند و می‌توان از آن‌ها برای سوخت کارخانجاتی مانند سیمان استفاده کرد.

وی افزود: هر دو کیلوگرم از این زباله‌ها می‌تواند به عنوان جایگزین یک مترمکعب گاز استفاده شود که بسیار با ارزش است.

شیرازدی گفت: اگر این زباله‌های با ارزش را جداسازی کرده و خرد کنیم و به عنوان سوخت استفاده کنیم، می‌توانیم در مصرف گاز کشور صرفه جویی داشته باشیم.

به گفته مدیرعامل شرکت بازیافت مواد کرمانشاه با راه اندازی این پروژه در کرمانشاه، می‌توان صرفه جویی سالانه ۲۰ میلیون متر مکعبی گاز را رقم زد.

وی افزود: در حال حاضر تجهیزات انجام این کار در سایت بازیافت مواد کرمانشاه فراهم است و می‌توانیم با تامین اعتبار مناسب ظرف دو تا سه ماه آینده این پروژه را اجرایی کنیم.

به گفته شیرزادی، اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شیرزادی گفت: در صورت حمایت و تامین اعتبار، این پروژه برای اولین بار در کشور در کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شهر‌هایی مانند تهران و اصفهان پیگیر اجرای این طرح هستند، اما فعلا کرمانشاه از تجهیزات مورد نیاز برخوردار است .