گزارش اختصاصی پسماند ایران از اولین کارخانه پیرولیز ایران

پنجشنبه 05 بهمن 1402 ساعت 20:21
گزارش اختصاصی پسماند ایران از اولین کارخانه پیرولیز ایران

اولین کارخانه پیرولیز ایران توسط شرکت پاکسازان هستی در حلقه دره کرج در سال 1396 احداث شد.

اخبار مشابه