سازمان های مردم نهاد

هدف پویش اسباب بازی فرهنگسازی ایثار بین کودکان و نوجوانان است 

سخنگوی پویش هدیه اسباب بازی در جشن عیدغدیرخم گفت:  هدف پویش اسباب بازی فرهنگ سازی ایثارو فداکاری و نهادینه شدن مراسم آئینی و ارزشی بین کودکان و نوجوانان است. 

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها در مدیریت پسماند

یکی از اساسی‌ترین راه‌های کاهش معضلات زیست محیطی در سطح شهرستان، آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در حوزه محیط‌زیست است.

سمن‌ها و جریان‌سازی محیط‌زیستی

سمن‌ها و جریان‌سازی محیط‌زیستی

شبکه مردم نهاد یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد

شبکه مردم نهاد یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد