تفکیک پسماند از مبدا

آیا مافیای زباله اجازه می‌دهد سود زباله به جیب شهروندان تهرانی برود؟

در گذشته اشتباه سیاستگذاری وجود داشت و این مافیا ماحصل آن است. هنر ما این است که سه جنبه زیست محیطی، اقتصادی و مکانیزاسیون روش‌های جمع‌آوری را باهم جلو ببریم.»

گفتگو اختصاصی در مورد شیوه نامه اجرایی ذخیره سازي موقت و جمعآوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدأ

 جناب آقای مهندس باجول _ عضو کمیته فنی بازرگانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و از اعضای نظارت بر این شیوه نامه در گفتگو با پسماند ایران سولات ما را پاسخگو هستند

تفکیک از مبدا ۱۰ درصد زباله‌های تولیدی کاشان توسط شهروندان کاشانی

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان گفت: ۱۰ درصد زباله های تولیدی در شهر کاشان توسط شهروندان کاشانی تفکیک از مبدا می شود.