تفکیک پسماند از مبدا

گفتگو اختصاصی در مورد شیوه نامه اجرایی ذخیره سازي موقت و جمعآوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدأ

 جناب آقای مهندس باجول _ عضو کمیته فنی بازرگانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و از اعضای نظارت بر این شیوه نامه در گفتگو با پسماند ایران سولات ما را پاسخگو هستند

تفکیک از مبدا ۱۰ درصد زباله‌های تولیدی کاشان توسط شهروندان کاشانی

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان گفت: ۱۰ درصد زباله های تولیدی در شهر کاشان توسط شهروندان کاشانی تفکیک از مبدا می شود.