جمع‌آوری زباله‌های حجیم از سطح شهر قزوین

یکشنبه 19 بهمن 1393 ساعت 17:56

کوه آتشفشان زباله های عباس آباد در آستانه فوران

 وارش نیوز به نقل از شهردار عباس آباد نوشت : هم اینک دو هکتار برای دپوی زباله در اختیار ماست و این در حالی است که در این وسعت، زباله بیش از 25 روستا و یک شهر دپو می شود آنهم بدون هیچ گونه بازیافتی و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند چاره ای نمی ماند جز اینکه زباله ها را جمع نکنیم یا آنها را به دریا بریزیم.
ملا امرجی افزود : گاهی اوقات فکر می کنیم آنقدر درباره زباله ها در مازندران نوشته ایم که بویش را از پشت در احساس می کنیم. اینکه چرا عروس استان های ایران تا گلو در زباله فرو رفته سوال بزرگی است که جوابی روشن ندارد.
به هر شهردار یا فرمانداری در مازندران که زنگ می زنیم درخواست عاجزانه برای حل مشکل زباله دارد و اگر یک شهرداری در مازندران پیدا شود که این مشکل را نداشته باشد به احتمال فراوان مورد عجیب بنجامین باتن است.
وارش نیوز ادامه داد : وقتی به سراغ شهردار عباس آباد رفتیم فکر می کردیم که برترین مشکلشان نبود طرح جامع شهری باشد، اما فهمیدیم که متاسفانه وضعیت زباله ها در این شهر به جایی رسیده که هر آن احتمال اعتراضات خیابانی را قوت می بخشد.
دپوی زباله 25 روستا و یک شهر در 2 هکتار
این را ملاامرجی به خبرنگار ما گفت و افزود: تو را به خدا صدای ما را به مسئولان برسانید و بگوئید که دیگر کار از کار گذشته و وضعیت در آستانه انفجار است.
شهردار عباس آباد با بیان اینکه هر آن احتمال دارد حاشیه نشینانِ محل دپوی زباله جلوی کامیون ها را بگیرند اظهار داشت: من برای هرکسی که فکرش را بکنید نامه نوشته ام اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده و دیگر چاره ای نمی ماند جز اینکه یا زباله ها را جمع نکنیم یا آنها را به دریا بریزیم.
وی تصریح کرد: هم اینک دو هکتار برای دپوی زباله در اختیار ماست و این در حالی است که در این وسعت، زباله بیش از 25 روستا و یک شهر دپو می شود آنهم بدون هیچ گونه بازیافتی.
ملاامرجی افزود: زباله ها بدل به کوه شده اند و خطر انواع بیماری ها مردم حاشیه نشین محل دپو را تهدید می کند و ما نیز واقعا کار بیشتری از دستمان برنمی آید.
شهردار عباس آباد گفت: بیم آن می رود که این موضوع به مشکلی امنیتی بدل شود و نارضایتی های عمومی را ایجاد کند.