تفکیک زباله ازمبداء را جدی بگیریم

جمعه 06 آذر 1394 ساعت 13:22
تفکیک زباله ازمبداء را جدی بگیریم

تفکیک زباله از مبداء مهمترین و موثرترین روش در مدیریت صحیح پسماند می باشد 

  مهدی نعمتی / کارشناس مدیریت پسماند

 

روزانه 50 هزار تن زباله در کشورتولید می شود و سرانه تولید روزانه زباله توسط هر فرد در ایران بیش از 700 گرم است وهرایرانی درتولید زباله روزانه مشارکت صد درصدی داشته وسهیم می باشد. کودک باشد یا بزرگسال ، جوان باشد یا مسن، فرقی نمیکند همه شهروندان در تولید زباله سهیم هستند و نکته مهم اینست که چند درصد از همشهریان در مدیریت صحیح پسماند نقش دارند و مسئول پذیرند و برای چند نفر این موضوع اهمیت دارد و دراجرایی آن قدم برداشته اند وچرا بعضی از شهروندان درزمینه تفکیک مشارکت نداشته ویا مشارکت آنها بسیار کم است شاید یکی ازمهمترین دلیل آن کم توجهی و جدی نگرفتن این موضوع می باشد.
تفکیک زباله از مبداء مهمترین و موثرترین روش در مدیریت صحیح پسماند می باشد که هر شهروند می تواند در زمان تولید زباله با جداسازی و تفکیک آن در زمینه بازیافت نقش بسیارمهمی را ایفا کند. حتما نیاز نیست تمام زباله ها که تولید می کنیم برای شروع تفکیک و جداسازی شود بلکه نکته ای که ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد این است که خود را در قبال تفکیک زباله و اهمیت آن مسئول بدانیم و سعی کنیم حتی به مقدار کم هم شده زباله های تولیدی مان را تفکیک کرده و آن را به یک عادت فردی تبدیل کنیم و تفکیک زباله ازمبداء را جدی بگیریم.