شهر ما خانه ما، شعری در مورد پاکبانان عزیز شهرهای ایران 

دوشنبه 02 بهمن 1402 ساعت 09:56
شهر ما خانه ما، شعری در مورد پاکبانان عزیز شهرهای ایران 

این اثر در قالب شعر و تصویرگری با شعر سعید مرادی کیا و تصویر پردازی مینا مرتضایی منتشر گردیده است