مرکز نوآوری در حوزه مدیریت پسماند راه‌اندازی می‌شود

دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 12:47

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه از شرکت‌های نوآور دانش بنیان حمایت می‌کند، گفت: نخستین مرکز نوآوری در مورد مدیریت پسماند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به زودی در پردیس دانشگاه شهید عباس پور راه‌اندازی خواهد شد.

بابک شکری معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه نخستین مرکز نوآوری در مورد مدیریت پسماند در نیم سال تحصیلی مهر ماه راه اندازی خواهد شد، گفت: دانشگاه شهید بهشتی در قالب همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخستین مرکز نوآوری را در حوزه مدیریت پسماند به صورت مشترک در پردیس دانشگاه شهید عباسپور راه اندازی خواهد کرد.

* در اختیار گذاشتن فضای مناسب و امکانات اولیه به شرکت های دانش بنیان

وی افزود: در این مرکز نوآوری که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوآور فعالیت مستمر دارند، دانشگاه از آنها به طور مستمر با در اختیار گذاشتن فضای مناسب و امکانات اولیه حمایت می‌کند تا این شرکت‌ها بتوانند نه تنها دستاوردهای جدیدی را به دست آورند بلکه در حوزه مدیریت پسماند تغییر و تحول بنیادین در روش تفکیک از مبدأ ایجاد کنند.

* تشخیص انواع پسماند و تبدیل آن به ضایعات

شکری تصریح کرد: مرکز نوآوری مدیریت پسماند در پردیس دانشگاه شهید عباسپور به تشخیص انواع پسماند و تبدیل آن به ضایعات می‌پردازد به طوری که در این عملکرد ضایعات تولیدی هیچ گونه اثر تخریبی بر زیست محیط نداشته باشد، این در حالی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه شهید بهشتی به گروه‌ها و تیم‌های شرکت‌های دانش بنیان کمک‌های مالی خواهد کرد.