فروشگاه های پسماندی در ایران

سه شنبه 02 دی 1399 ساعت 20:29
فروشگاه های پسماندی در ایران

گفتگو زنده اینستاگرامی با موضوع فروشگاه های پسماندی در ایران 

پسماند ایران : فروشگاه های پسماندی از جمله فروشگاه های هستند که در این رو به رواج هستند.

گفتگوی با خانم منصوره شریعتی مدیر فروشگاه زمین پاک ( اولین فروشگاه پسماند صفر در ایران ) و مهندس سید محمد جواد بهشتی رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه 18 شهرداری تهران که اخیرا فروشگاه گلماند را در منطقه 18 راه اندازی کرده اند که شهروندان در قبال همیاری در ارائه پسماند گل و گلدان تحویل می نمایند.